Kurs prezentujący mozliwości platformy

W tym kursie każdy ma uprawnienia nauczyciela i może ćwiczyć.,